Repülni JÓ Portál – Ki lesz a Red Bull Air Race 2017 évi világbajnoka? – nyereményjáték szabályzata

1. A nyereményjáték szervezője: Varghson Kft (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 145 fszt 1, adószám: 11867403-2-13, Levelezési cím: 2040 Budaörs, Postafiók 231 – a továbbiakban: Szervező

2. A nyeremények a Red Bull Air Race versenyzőinek ajándékai.

3. A nyereményjáték időtartama. 2017. október 13 péntek – 2017 október 15 vasárnap 19 óra.

4. A játék főbb szabályai: A játékban minden olyan természetes személy a saját nevén részt vehet, aki a rbarjatek@repulnijo.hu címre a játék első részének időtartama alatt küldött elektronikus levelében megirja az általa tippelt 2017 évi Red Bull Air Race világbajnok pilóta vezetéknevét. Őt a továbbiakban Játékos nevezzük. A sorsoláson való részvétel másik kötelező feltétele, hogy a Játékos a nyereményjáték időtartama alatt nyilvánosan feliratkozik a Repülni JÓ Youtube Csatornára, A fenti Csatornára korábban feliratkozottak ezt a feltételt úgy teljesíthetik, hogy az előző linkkel elérhető Red Bull Air Race lejátszási listán levő egyik videóra kifejezik tetszésüket és a videó címét azonosíthatóan levelükben megírják.

Előnyben részesül az a játékos, aki a játék időtartama alatt minél korábban küldi be a nevet és a tippje mellé indoklást is ír, vagy mások indoklásához a játék online felületein érdemben hozzászól.

Az a természetes személy, aki a játék fenti e-mail címére elektronikus levelet küld, ezzel a ráutaló magatartásával egyben kifejezetten elfogadja a játék jelen részvételi feltételeit. Ha a játékos elektronikus levél címéből nem lehet megállapítani, hogy természetes személy vagy a játékban többszörösen vesz részt, azokat a játékosokat a feltételek teljesítése esetén is kizárjuk a játékból.

5. Nyeremény: A játék lezárását követően a feltételeket teljesítő Játékosok között a következő nyeremények kerülne kiosztásra:

1. A tavalyi világbajnok, Matthias Dolderer által aláírt, kereskedelmi értékkel nem bíró és a teamje hirdetéseit tartalmazó egy darab nagy méretű vászon szatyor.

2. Egy darab Red Bull Air Race feliratot viselő, kereskedelmi értékkel nem bíró ajándék T-Shirt

6. A nyertesek kiválasztása és annak időpontja:

A kiválasztás időpontja 2017. október 15 vasárnap 23 óra, helye a Szervező székhelye. A Szervező a helyesen tippelő és a feltételeket teljesítő Játékosok között az játékban előre közölt előnyben részesítési feltételek és azok tartalma alapján dönt arról, hogy ki melyik egy darab nyereményt kapja meg, illetve hogy melyik játékos legyen az adott nyeremény tartalék nyertese. A nyertesek értesítése a sorsolás után közvetlenül a játékos elektronikus levélcímén történik. Amennyiben az értesítésre a nyertes 48 órán belül nem reagál, akkor a tartalék nyertessel indul el ugyanaz az eljárás.

A Játékosok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza és róluk a nyereménnyel együtt tudósítást készítsen és publikáljon. Vállalják, hogy a szervező a játék során irt véleményüket saját felületein bármikor közzé tegye.

A nyertesek kiválasztásáról a www.repulnijo.hu weboldalon és a Szervező más közösségi oldalain a sorsolást követően a Szervező közleményt jelentet meg.

7. Marketing jogosultságok: A Szervező a játékosok elektronikus levélcímét bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyeknek nem adhatja át. A Szervező a játékosok elektronikus levélcímét kizárólag saját tevékenysége körében, csak marketing célokra és üzleti ajánlatok küldésére használhatja fel, amihez a játékosok ráutaló magatartásukkal kifejezetten hozzájárulnak.

8. Felelősség kizárása: A Szervező minden felelősséget kizár olyan játékossal, felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, a Szervező online oldalai vagy jelen részvételi feltételekben foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a játékban.

Egyéb kérdésekben a játékra a Szervező online oldalainak felhasználási feltételei és a vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak.

Translate »