Lufthansa nyereményjáték egy B777 makettért részvételi feltételei

1. A nyereményjáték szervezője: Varghson Kft (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 145 fszt 1, adószám: 11867403-2-13, Levelezési cím: 2040 Budaörs, Postafiók 231 – a továbbiakban: Szervező

2. A nyereményt a Lufthansa légitársaság, továbbiakban: Légitársaság biztosítja.

3. A nyereményjáték időtartama: 2018. február 15 csütörtök – február 22 csütörtök 19 óra. A részvételi időben való válasz elküldését a 4. pontban levő elektronikus levél érkezése igazolja.

4. A játék főbb szabályai: A játékban minden olyan természetes személy a saját nevén részt vehet, aki az lufthansajatek@repulnijo.hu címre küldött elektronikus levelében az előre megadott válaszok betűkódjával vagy más azonosítható módon helyesen megválaszolja a videóban közzétett négy kérdést. Őt a továbbiakban Játékosnak nevezzük. A videót a linken kívül itt is megjelenítjük.

A sorsoláson való részvétel másik kötelező feltétele, hogy a Játékos a nyereményjáték időtartama alatt azonosítható módon feliratkozzon a Repülni JÓ Youtube Csatornájára. Illetve aki már korábban feliratkozott a Repülni JÓ Youtube Csatornájára, az szóljon hozzá a Lufthansa Csoport magyarországi vezetőjével készült videó interjúhoz ugyanezen a felületen.

Az a természetes személy, aki a játék fenti e-mail címére elektronikus levelet küld, ezzel a ráutaló magatartásával egyben kifejezetten elfogadja a játék jelen részvételi feltételeit. Ha a játékos elektronikus levél címéből nem lehet megállapítani, hogy természetes személy vagy a játékban többszörösen vesz részt, azokat a játékosokat a feltételek teljesítése esetén is kizárjuk a sorsolásból

5. Nyeremény: A játék lezárását követően a feltételeket teljesítő játékosok között a játék kérdéseinek elektronikus megjelenésében a fényképen látható, kereskedelmi forgalomba nem kerülő, és kereskedelmi értékkel nem bíró 1:200 arányú Austrian Boeing B777 repülőgép makett nyeremény kerül kisorsolásra. A nyeremény készpénzre át nem váltható.

6. A nyertes kiválasztása, sorsolás időpontja:

A sorsolás időpontja 2018. február 22 csütörtök 21 óra, helye a Szervező székhelye.

A játékosok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket a Szervező és a Légitársaság minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza. Vállalják, hogy előre egyeztetett időpontban Szervező székhelyén a nyereményt átveszik, hozzájárulnak ahhoz, hogy erről Szervező tudósítást készítsen és publikáljon.

A sorsolás során egy nyertes és egy tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A nyertes értesítése a játékos elektronikus levélcímén történik. Amennyiben az értesítésre a nyertes 3 munkanapon belül nem reagál, vagy a nyeremény átvételén nem vesz részt, a tartalék nyertes lesz jogosult a nyeremény átvételére.

A sorsolás eredményéről a www.repulnijo.hu weboldalon és a Szervező más közösségi oldalain a sorsolás napján közleményt jelentetünk meg.

7. Marketing jogosultságok: A Szervező és a Légitársaság a játékosok elektronikus levélcímét bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyeknek nem adhatja át. A Szervező és a Légitársaság a játékosok elektronikus levélcímét kizárólag saját tevékenysége körében, csak marketing célokra és üzleti ajánlatok küldésére használhatja fel, amihez a játékosok ráutaló magatartásukkal kifejezetten hozzájárulnak.

8. Felelősség kizárása: A Szervező minden felelősséget kizár olyan játékossal, felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, a Szervező online oldalai vagy jelen részvételi feltételekben foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a játékban.

Egyéb kérdésekben a játékra a Szervező online oldalainak felhasználási feltételei és a vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak.

Translate »