Repülni JÓ Portál a Red Bull Air Race idei budapesti futamának tiszteletére szervezett nyereményjáték szabályzata

1. A nyereményjáték szervezője: Varghson Kft (székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 145 fszt 1, adószám: 11867403-2-13, Levelezési cím: 2040 Budaörs, Postafiók 231 – a továbbiakban: Szervező

2. A nyeremények a Red Bull Air Race versenyzőinek ajándékai.

3. A nyereményjáték két részből áll. Az első rész időtartama: 2017. június 23 péntek – 2017 június 29 csütörtök 16 óra. A részvételi időben való részvételt a 4. pontban levő elektronikus levél érkezése igazolja.

4. A játék főbb szabályai: A játékban minden olyan természetes személy a saját nevén részt vehet, aki a rbarjatek@repulnijo.hu címre küldött elektronikus levelében az előre megadott válaszok betűkódjával vagy más azonosítható módon helyesen megválaszolja a játék oldalán megjelenő három kérdést. Őt a továbbiakban Játékosnak nevezzük. A sorsoláson való részvétel másik kötelező feltétele, hogy a Játékos a nyereményjáték időtartama alatt meglájkolja a Repülni JÓ vagy a Hölgypilóta blog Facebook oldalát. Ha a játékos Facebook oldala neve nem azonos a játékos nevével, akkor az elektronikus levelében azt hozzákapcsolja a saját nevéhez.

Az a természetes személy, aki a játék fenti e-mail címére elektronikus levelet küld, ezzel a ráutaló magatartásával egyben kifejezetten elfogadja a játék jelen részvételi feltételeit. Ha a játékos elektronikus levél címéből nem lehet megállapítani, hogy természetes személy vagy a játékban többszörösen vesz részt, azokat a játékosokat a feltételek teljesítése esetén is kizárjuk a sorsolásból.

5. Nyeremény: A játék lezárását követően a feltételeket teljesítő játékosok között egy Red Bull Air Race feliratot viselő, kereskedelmi értékkel nem bíró ajándék T-Shirt kerül kisorsolásra.

6. A nyertes kiválasztása, sorsolás időpontja:

A sorsolás időpontja 2017. június 29 csütörtök 17 óra, helye a Szervező székhelye.

A játékosok kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza. Vállalják, hogy 2017 június 30-án pénteken 17 órakor a tököli reptéren a nyereményt átveszik, előre egyeztetett módon kedvenc pilótájukkal üzenetet és autogramot iratnak a T-Shirtre, szelfit készítenek vele és hozzájárulnak ahhoz, hogy erről Szervező tudósítást készítsen és publikáljon.

A sorsolás során egy nyertes és kettő darab tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A nyertes értesítése a sorsolás után közvetlenül a játékos elektronikus levélcímén történik. Amennyiben az értesítésre a nyertes kettő órán belül nem reagál, vagy a nyeremény átvételén nem vesz részt, a két tartalék nyertes közül az ABC-ben előbb álló nevű lesz jogosult a nyeremény átvételére.

A sorsolás eredményéről a www.repulnijo.hu weboldalon és a Szervező más közösségi oldalain a sorsolást követően közleményt jelentetünk meg. Ezzel egy időben publikáljuk a játék második részének, a versenyről a fotók beküldésének és a képekről szóló közönségszavazás szabályait és ezzel kiegészítjük jelen játékszabályzatot is.

7. Marketing jogosultságok: A Szervező a játékosok elektronikus levélcímét bizalmasan kezeli, azokat harmadik személyeknek nem adhatja át. A Szervező a játékosok elektronikus levélcímét kizárólag saját tevékenysége körében, csak marketing célokra és üzleti ajánlatok küldésére használhatja fel, amihez a játékosok ráutaló magatartásukkal kifejezetten hozzájárulnak.

8. Felelősség kizárása: A Szervező minden felelősséget kizár olyan játékossal, felhasználóval vagy bármely más olyan személlyel szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek, a Szervező online oldalai vagy jelen részvételi feltételekben foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a játékban.

Egyéb kérdésekben a játékra a Szervező online oldalainak felhasználási feltételei és a vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak.

Translate »